Menu
sluiten

Na, wat we mogen zeggen, “ een apart jaar” zijn de cijfers verzameld van de verschillende proefvelden. Zoals bekend is IRS verantwoordelijk voor deze cijfers en dienen ze voor de toelating van de rassen.


Onze rassen hebben ondanks de aanwezigheid van meerdere stress factoren goed gescoord. Hier en daar hevige neerslag nazaaien, gevolgd door droogte, hebben gezorgd voor een verhoogde stress situatie.

Na een aantal jaren alleen vertegenwoordigd te zijn geweest met BCA-segment, kunnen we melden dat we voor de oogst 2019 terug zijn in de segmenten Rhizomanie en Rhizoctonia.

Voor de oogst 2019 kunnen we in alle segmenten bietenzaad aanbieden.
In het Rhizomanie segment is dit het ras BALDER, een allround biet met een goede financiële opbrengst behaald door een hoog wortelgewicht.
In het BCA segment zijn dit de rassen KINGA en FORTNOX, beide nieuw op de rassenlijst. Waarbij Kinga een suikerrijk type is en Fortnox een zwaar type biet.
In het Rhizoctonia segment is dit het ras KUMA een resistente biet met een goede financiële opbrengst behaald door een hoog wortelgewicht.

Opgemerkt moet worden dat BALDER en KUMA rassen zijn welke 2 jaar zijn beproefd en dus beperkt aangeboden mogen worden.

Naast boven staande kunnen we melden dat in het BCA-segment, het 2e jaar ras MAROON, in de wachtkamer staat. Dit ras kenmerkt zich door een goed suikergehalte.

Naast deze ontwikkelingen nieuwe rassen kunnen we in het algemeen melden dat t.a.v. Cercospora en aanvullende Rhizomanie stappen gezet worden welke zullen bijdragen aan een gezonde suikerbietenteelt.